Sin que sirva de precedente
Los patos pueden hacer de todo aunque a medias. Aves que vuelan ¡pero cómo vuelan! Corren cual ellos mismos. Y ¿les habéis visto nadar? Pues eso, yo como los patos pero ¡sin que sirva de precedente!

Inicio > Historias > Egun hartan urtebete bete zen/Y tal día hizo un año

Egun hartan urtebete bete zen/Y tal día hizo un año
(En el saco de: )

La responsable de esta página, se suma a la reclamación de responsabilidades por el desastre del "Prestige". Como no puede acercarse a Galicia para unirse a la manifestación del próximo 16 de noviembre, se manifiesta asumiendo este texto y facilitando su difusión.
2002ko azaroaren 13an, 15:15ean, Galiziako itsasertzaren aurrean nabigatzen zebilen "Prestige" petrolio-ontziak SOS deia bidali zuen, zituen zailtasun handiez ohartaraziz. Sei egunean jitoan ibili ondoren, azkenean hondoratu egin zen, eta geure historian aurrekaririk ez duen ekologia- eta gizarte-hondamendia eragin zuen.

Urtebete igaro da, eta kargu publikoek beren dimisioa aurkeztearen zain gaude artean; izan ere, beren erabaki desegokiekin istripua zena herrialdearentzako tragedia bihurtu zuten.

Blog honek ez ditu hondamendiaren errudunak ahaztu eta, halaber, ez du agintarien hitzaldi triunfalistarekin bat egiten. Izan ere, badakigu gobernuak artean ez duela inolako neurririk hartu, etorkizunean beste horrelakoren bat berriro gertatzea saihesteko.

Erantzukizunak eskatzen jarraituko dugu.

Nunca Máis


A las 15:15 del 13 de noviembre de 2002 el petrolero "Prestige", que navegaba frente a las costas de Galicia, lanzaba un S.O.S. alertando de sus grandes dificultades. A la deriva durante seis días, acabó por hundirse originando una catástrofe ecológica y social sin precedentes en nuestra historia.

Un año después seguimos a la espera de que dimitan los cargos públicos que con sus decisiones inapropiadas convirtieron el accidente en una tragedia para un país.

Este blog no olvida a los culpables del desastre ni comparte el discurso triunfalista de las autoridades, y es consciente de que desde el gobierno aún no se ha tomado ninguna medida que pueda evitar que algo así vuelva a producirse en el futuro.

Seguiremos exigiendo responsabilidades.

Nunca Máis


"Egun hartan urtebete bete zen". Hori esan ohi da garrantzi neurrigabea ematen diegun gertaerak ahazteko. Uste dut hirurehun eta hirurogeita bost egun horietan, Prestige petrolio-ontziaren hondamendian nahasita egon ziren politikariek hainbestetan esango zutela esaldi hori, beren erantzukizunak ezkutaleku ziurra eskuratzeko itxaropenaz.

Eta aste honetan beteko da gertakariaren lehenengo urteurrena, geure historiako gertakari tragikoenetako baten lehenengo urteurrena, agintariek, beren gaitasunik eza eta urguilua argi utziz, ahaztezin bihurtu zuten gertakari haren lehenengo urteurrena. Geure kalterako izango litzateke, beren bihotz beltzak ezkutatzen duen nahia beteko balitz eta gai honetatik inolako ikaskuntzarik eskuratuko ez balitz.

Orain badakigu ez dugula "estatutxorik", beren autonomia eta estatutua gu menderatuta izateko eta geure erabakiak hartzeko eta erantzuteko gaitasuna ezereztatzeko beste modu bat direla: "inork ez dezala ezer egin, gai honetaz Madril arduratu dadila", aginte handiko norbaitek hori esan zuen, antza. "Ehizara joan daitezela", esan zuen berriro. Eta hemengoak (hangoak bezalakoak dira) esanekoak izan ziren eta "orkatzak ehizatzera" joan ziren, Ánxel Folek esango zukeen bezala, "elcorteinglés"ek ordaintzen baitu.

Baina, halaber, estaturik ere ez dugula ikasi genuen. Legearen aginduz dugun estatu horrek ere ez zuela ezertarako balio, itsasontziz gora eta behera ibiltzeko ez bazen, bazter guztiak kakazten. Bitartean, batzuk ehizan zebiltzan, eta beste batzuek beste aldera begiratzen zuten, haizeari txistu egiten.

Orduan jakin genuen, behingoz, gureak konponbidea izateko, etorkizuna geure esku hartzeko gai izan behar genuela. Geure esku biluziak zirela norbait izateko geneukan tresna bakarra. Ezer ezin dugula espero politikari gezurti eta faltsutzaile batzuez, etortzen ere ez baitziren ausartzen, horretaz guztiaz gain koldarrak eta ergelak ere baitira.

Eta tristuraz baina harrotasunez ikusi genuen nola entzuten zen berrehun mila ahots baino gehiagok Obradoiroan batera esandakoa; nola lotzen ziren haur galiziarren eskuak, tragedia hau etorkizun itxaropentsuagoaz kateatzeko... Nola sumina gero eta handiagoa zen, politikariak estaltzen dituen eta estaliko dituen duintasunik eza agertzen zen bitartean. Nola betetzen ziren leiho eta balkoiak zuri-beltzezko oihuez, beren bihotzek gorrotoa eta ezinikusia marmaratzen zuten bitartean, espero zuten etsipena eta men egiteak inondik ere agertzen ez zirela konturatzean.

Eta horrela, ikaskuntzaz ikaskuntza, esperientzia berria eraiki dugu eta, gauza bera dena, errealitatearen jakintza berria eskuratu dugu, geure etorkizunaren jabe egiteko hurbilago egonik. Gurekin baino beste inorekin fidatu ezin dugula esaten ikasi genuen; izan ere, hainbeste mespretxatzen gaituzte, agertu duten bezala, gu iraintzeko eta zigorrik gabe biraoak esateko gai direla erakutsi zigutela. Badakigu barru-barruan badakitela gure oinazea zein handia den, baina ez dakitela geure jakintza orain zein handia den. Min handia egin ziguten, baina jakituriaren bidea ikustatzeko ahalmena eman ziguten: jakintsuak askeak dira.

Zorigaiztoko hitz piloa ere utzi ziguten: "plastilinazko haritxoak", "galtzada-harri bihurtuko den fuela", "ez dakigula baino ez dakigu"... eta beste hainbat altxor; horietatik guztietatik beste bakar bat gogoratu nahi dut: "izkinetan zaunka dauden txakurrak"; izan ere, Costa da Morten esan ohi da gabonen bezperetan zaunka aritzen diren txakurrek Herodesen lekaioak errugabeei lepoa moztera datozela ohartarazteko egiten dutela zaunka.

Inork esango dit, bizi dugun errealitate honetan, ez duela horrelako ikaskuntzarik nahi; horrela pentsatzen duen orori, honakoa erantzun nahi diot: bihotzetan egiten diren aldaketek denbora behar izaten dute gizartean agertzeko. Horregatik honako hau ere esan dezaket: duela urtebete garai berria hasi zen galiziar askorentzat eta, beren indarraz, jada ezer ez da inoiz lehen bezalakoa izango.

Xabier P. Docampo

2003ko azaroa


"Y tal día hizo un año". Se acostumbra a decir así para encomendar al olvido los acontecimientos a los que les damos una importancia desmesurada. Imagino que a lo largo de estos trescientos sesenta y cinco días los políticos involucrados en el desastre del Prestige repitieron tal dicho con la esperanza de obtener para su responsabilidad un escondite seguro.

Y esta semana se cumple el primer aniversario de este suceso, uno de los más trágicos de nuestra historia, que ellos convirtieron en inolvidable con su incompetencia y su soberbia. Malo sería para nosotros si se cumpliese el deseo que su negro corazón oculta de no saber sacar aprendizaje alguno de este asunto.

Ahora sabemos que no tenemos "estadito", que su autonomía y su estatuto son una forma más de tenernos sometidos y de anular nuestra capacidad de decisión y de reacción: que nadie haga nada que esto se lleva desde Madrid, parece ser que dijo alguien con mucho mando. Que marchen a cazar, insistió. Y los de aquí (que son los mismos que los de allá) fueron obedientes a "corcear", como diría Ánxel Fole, que paga "elcorteinglés".

Pero también aprendimos que no tenemos estado. Que aquel al que pertenecemos por imperativo legal tampoco valía para nada que no fuese andar con el barco de arriba para abajo soltando mierda como quien caga en un ventilador. Mientras tanto unos cazaban y los otros miraban para otro lado silbando al aire.

En aquel momento supimos de una vez que lo nuestro sólo tendrá salida si somos capaces de atrapar el futuro en nuestras manos. Que es con nuestras manos desnudas con el único instrumento que contamos para ser alguien. Que nada podemos esperar de unos políticos mentirosos y falsarios que ni se atrevían a venir, porque además son cobardes y estúpidos.

Y comprobamos con tristeza pero con orgullo como sonaban más de doscientas mil voces a coro en el Obradoiro; como se unían las manos de niños y niñas gallegos para encadenar esta tragedia con un futuro más esperanzador... Como crecía la indignación mientras se descubría la indignidad que los cubre y los cubrirá. Como las ventanas y balcones se llenaban de gritos en blanco y negro, mientras su corazón rumiaba odio y rencor al contemplar que no aparecía por ningún lado la resignación y la sumisión con la que ellos contaban.

Y así aprendizaje tras aprendizaje fuimos construyendo una experiencia nueva, que es tanto como decir tener un nuevo conocimiento de la realidad que nos acerque un poco a hacernos dueños de nuestro futuro. A decirles que no podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos, porque nos demostraron que nos desprecian tanto que son capaces, como de hecho hicieron, de insultarnos y blasfemar impunemente. Decirles que sabemos que ellos en el fondo saben cómo fue de grande nuestro sufrimiento, pero ignoran qué grande es ahora nuestro conocimiento. Nos hicieron un gran daño, pero nos otorgaron el poder de vislumbrar el camino de la sabiduría: los sabios son libres.

También nos dejaron un rosario de tristes palabras: "hilillos de plastilina", "fuel que se convertirá en adoquín", "sólo sabemos que no sabemos"... Y otras perlas de las que sólo quiero destacar una más: "perros que ladran por las esquinas", porque en la Costa da Morte se dice que los perros que ladran en vísperas de la Navidad lo hacen para dar el aviso de que llegan los esbirros de Herodes para degollar a los inocentes.

Habrá quien me diga que no aprecia tales aprendizajes en la realidad de hoy, pero quiero decirle a quien así lo piense, que los cambios que se obran en los corazones tardan en manifestarse en la sociedad. Por eso me atrevo a decir que hace un año que comenzó para muchísimos gallegos un tiempo nuevo y, con su fuerza, ya NUNCA MÁS será nada como antes.

Xabier P. Docampo

Noviembre 2003

2003-11-14 | Evacuado por Jaio a las 06:55 y 2 han comentado... | Enlázala | Compartir


Referencias (TrackBacks)

URL de trackback de esta historia http://jaio-la-espia.blogalia.com//trackbacks/13014

Comentarios

1
De: Martin Pawley Fecha: 2003-11-14 10:29

Muito obrigado, Sultana!2
De: Mário S. P. Fecha: 2003-12-07 13:04

Adiante coa páxina! Lume! Somos os melhores! Nós somos o Futuro!

Adelante con la página! Lume! Somos los mejores! Nosotros somos el Futuro!

VIVA A MOCIDADE!!!
NUNCA MÁIS!!!
SEKULA EZ BERRIRO!!!Pulse aquí para ver "Evacuaciones anteriores"


 
Pase y sírvase un refresco.
Pulse aquí si quiere ver evacuaciones anteriores.


A veces me pregunto...

Esta es la última

Con los ojos de Francesco Tonucci , con ojos de niño


Palabreando

 • Chorros de letras
 • Dichos y hechos
 • Con ojos de niño
 • Sacado de la papelera
 • Mirando con otros ojos

 • Categorías

 • Autodivan
 • Chorros de letra - Chorradas
 • Con ojos de ninhio
 • Cronicas de la Villa
 • El chiste del Viernes
 • El oficio de turista
 • Espabilando la conciencia
 • La foto del viernes
 • Los Mementos Kitsch de Jaio
 • Mirando con otros ojos
 • Mis numeros domesticos
 • Pecando de gula
 • Perdiendo libros en la selva
 • Sacado de la papelera
 • Tubos de escape

 • Para que espíes tú

  A veces me detengo en...

  Cuaderno de Bitácora
  Infoastro
  A
  A contraluz
  Administraciones en red
  Agorante aberrante
  Aprendices
  Atalaya: desde la tela de araña
  B - C
  Bernardo Erlich
  Boquitas pintadas
  Comentaristas dispersas
  Consultoría artesana en red
  Consumidor irritado
  D
  De todo un poco
  Delirios y cerezas
  Días estranhos
  E
  El diario de Oier
  El GNUdista
  Eledhwen
  El lobo andaluz
  El viaje de la vida
  En favor de la familia
  Erikenea
  F - G - H - I - J
  Galeón
  Gradicela
  Hontza
  Jaizki
  Javier Vizcaíno
  José Antonio Millán
  Josi Sierra-Euskara
  Josi Sierra-Castellano
  Josu Orbe
  K - L
  Ketari-Nireblog
  La cocinera políglota
  La Estrella del Norte: la Romu
  Loretahur
  M - N
  MH
  Mi vida como un osito de peluche
  Mikel Agirregabiria
  Milinkito
  O - P
  Otxolua-Josu Garro
  Palabrejas
  Pelachos
  Peluche
  ¡Por Dios!
  Por la Boca muere El Pez
  Q - R - S - T
  Reflexiones e irreflexiones
  U - V - X
  Una cuestión personal
  Una maruja en Internet
  UnaNada
  Un que passava
  Ventanas
  Vórtice
  Vuelapluma
  Xabier P. DoCampo
  Y - Z
  Ya me gustaría-Lynx

  Más enlaces

  Y quien pasa por aquí, a veces dice lo que piensa, por ejemplo:
 • youssou en ¿EN SERIO? ¿DE VERDAD? ¿3 MUJERES DE 56 PONENTES?
 • Sue en Sinergia macramental - Palabras cargadas de futuro
 • Cancel Pandora Subscription en En nuestra mano está
 • priyas6u@gmail.com en En nuestra mano está
 • Netflix forgot password en En nuestra mano está
 • Call girl in Dwarka en VIII Edición del Encuentro Anual #Getxoblog 2016
 • Call girl in Dwarka en MACHISMO FOR DUMMIES por Ana Pérez Cañamares
 • Sue en Encuentre las diferencias
 • Sue en Ojo a las Sandalias - HAWACHINAS.
 • Sue en Lazo verde


 • <Diciembre 2023
  Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
               

  El tiempo en Honningsvag
  Así se ve ahora Honningsvåg

  Puedes conectar con mis memeces aquí:
  Jaio la espia

  Si quieres contactar conmigo
  pica en la bola y sustituye "espacio [arroba] espacio" por una @

  Contacta con Jaio


  Aprendices


  Kitsch

  Olabeaga

  a fortiori en favor de la familia

  a fortiori en favor de la familia

  a fortiori ciencia infinita para la divulgacion cientifica


  Globalkultura

  En Bilbao

  CURRENT MOON
  moon phase


  Y bájate desde aquí
  The Big-Bang Theory

  IBSN: Internet Blog Serial Number 51-747-679-06


  Jaio Espía


  Me gusta la República


  Blogalia
  2003 -2015 Jaio la espía
  Ver la licencia de uso de estos trabajos en: Creative Commons License